Fortplantning bland primater


I fångenskap fortplantar sig nästan alla primater under hela året och har således ingen säsongvariation. Under naturliga förhållanden är emellertid fortplantningen begränsad till vissa årstider hos många av de lägre primaterna, vilket troligen beror på lokala faktorer som temperatur och födotillgång.

Honorna hos primaterna har periodiska brunstcykler med ungefär en månads intervall, vilket motsvarar menstruationscykeln hos kvinnor. Dessa sammanhänger med äggmognaden och ägglossningen, de åtföljande förändringarna i livmoderväggen och, hos smalnäsorna och hominoiderna menstruationsblödningarna. Under denna fruktsamhetsperiod sväller genitalområdet och blir ibland mycket stort (babianer och schimpanser) och huden kan hos vissa arter bli kraftigt rödfärgad. Dessa förändringar når sin kulmen under de dagar då den faktiska ägglossningen sker och signalerar till hannarna, som på detta sätt urskiljer de sexuellt mottagliga honorna.

Dräktighetsperiodens längd skiftar och tenderar att vara kortare för de primitivare och mindre arterna. Hos tupajor varar dräktigheten endast 46–50 dagar och hos muslemuren ungefär 2 månader. För halvaporna på Madagaskar och för vissa kloapor (Fam. Callitrichidae) varar den 4–5 månader och för de sydamerikanska cebusliknande aporna (Fam. Cebidae) upp till 6 månader. När det gäller Gamla världens apor utvecklas embryot i livmodern under 5–7 månader och som mest 8–9 månader hos människoaporna, dvs. en dräktighetsperiod som motsvarar människans. Nästan alla primater föder endast en unge åt gången. Undantagen, som vanligt, är vissa halvapor (t.ex. muslemurer), som föder upp till tre ungar, och bland aporna de små kloaporna, som i allmänhet föder två ungar.

De nyfödda ungarna tas om hand av modern och dias. Hon bär dem med sig överallt, först klängande runt magen men senare på ryggen. Hos vissa brednäsor är det hannen som bär med sig ungen, och honan övertar dem endast för att ge di. Bland de högre utvecklade och sociala primaterna deltar alla medlemmarna i gruppen i vården av de nyfödda, och hjälper dem att utvecklas och integreras i gruppen.


Skriv en kommentar

Primater.se - För dig som vill lära dig mer om primater