Primater


Herredjur och primater är benämningar på samma grupp av djur, ordningen Primates. På denna sida används termen primater. Till denna grupp hör apor, människan och flera grupper av djur, som till det yttre har föga likheter med de just nämnda, men som i sin inre anatomi klart ger besked om nära släktskap.

Indelningen av de knappa 200 arter, som hör till primaterna, har varit, och är, föremål för mycken dispyt mellan forskarna. Det finns ingen anledning att här gå närmare in på detaljerna i den diskussionen. För att på ett behändigt sätt kunna beskriva djuren, kan ordningen på grund av gemensamma drag i byggnad osv. indelas i tre grupper: prosimier (förapor), spökdjur och antropoider. De tre nämnda grupperna indelas sedan enligt nedan.

  • Prosimierna indelas i halvapor (lemurider, indrider, fingerdjur) och lorisider.
  • Spökdjuren kan inte indelas vidare, eftersom den gruppen endast rymmer en familj med tre arter.
  • Antropoiderna indelas i brednäsor (kloapor och cebusliknande apor), smalnäsor (markattartade apor och smalapor) samt hominoider (gibboner, människoapor och människan).

Sammanlagt innehåller primaternas ordning 11 familjer, indelade i 56 släkten och ca 180 arter. I avsnittet om klassificering redovisas ytterligare detaljer rörande indelning och släktskapsförhållanden.

Ett speciellt problem utgör en säregen grupp av djur, som på svenska kallas spetsekorrar eller tupajor (det senare namnet används på denna sida). Ibland förs dessa djur till primaterna, ibland till en egen ordning, som anses stå insektsätarna nära. Den dominerande åsikten tycks i dag vara, att tupajorna skall betraktas som en egen ordning, Scandentia.


Skriv en kommentar

Primater.se - För dig som vill lära dig mer om primater